Poradenská činnost v oblasti ADR

Poradenská činnost v oblasti ADR

Nabízíme odborné služby dle Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí s účinností v České republice od 1.ledna 1993. Poradenctví ADR představuje zhodnocení rizik spojený se silniční přepravou nebezpečných věcí, příjmem, manipulací, uložením, a to cestou sjednocení podmínek pro zařazení nebezpečných látek do příslušných tříd, požadavků na obaly a jejich značení bezpečnostními značkami, požadavků na vozidla a jejich vybavení, požadavků na příslušné průvodní doklady, požadavků na řidiče a osoby provádějící manipulaci nebo se na přepravě podílející, jejich školení a požadavků na bezpečnostní poradce.

Služby:

  • Poradenská činnost
  • Odborná konzultace
  • Vstupní a periodické školení ADR
  • Další služby dle požadavku klienta