Systém kvality

Systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001

Zavedení systému managementu kvality znamená neustále zlepšovat, dokumentovat, udržovat a rozšiřovat firemní procesy a pochopit zákaznický princip, který klade důraz na spokojenost zákazníka. Zavedení tohoto systému vede ke zvýšení firemního image, zviditelnění společnosti mezi konkurenty, větší možnosti při získávání státních a objemnějších zakázek, lepší přístup k úvěrům a v neposlední řadě i snazší a rychlejší přizpůsobení firmy a na měnící se požadavky zákazníků. 
Přínosy spojené s vytvořením systému kvality:
 • zpřehlednění a zjednodušení struktury dokumentace, 
 • snížení firemních nákladů na administrativu a výrobu, 
 • rozdělení pravomocí a odpovědností, 
 • systém, který je udržován a zlepšován tak, aby napomáhal řízení rozvoje organizace, 
 • snížení a řízení neshodných produktů, 
 • větší produktivita a prosperita firmy.

Environmentální systém managementu dle ČSN EN ISO 14001

Environmentální systém managementu představuje takový způsob řízení organizace, kdy organizace sice ovlivňuje životní prostředí svou podnikatelskou činností, ale zároveň respektuje vlivy životního prostředí na organizaci samotnou.

 

Přínosy pro Vás:
 • větší efektivita a funkčnost podnikání 
 • snížení negativních dopadů na životní prostředí 
 • výraznější možnosti komunikace 
 • získání důvěryhodnosti u obchodních partnerů, zákazníků i veřejnosti 
 • zvýšení konkurenceschopnosti organizace na trhu 
 • výraznější možnosti úspěchu ve výběrových řízeních 
 • pozitivní image organizace ve vztahu k životnímu prostředí

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci dle OHSAS 18001

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci spočívá v identifikaci a kategorizaci rizik, následném školení zaměstnanců, zpracování základních směrnic, v případě potřeby i místních bezpečnostních předpisů. Následují kontroly a prověrky.

Přínosy pro Vás:
 • dodržování zákonných požadavků
 • pozitivní image organizace 
 • získání důvěryhodnosti u obchodních partnerů, zákazníků i veřejnosti
 • zvýšení konkurenceschopnosti organizace na trhu