Elektrorevize

Nabídka služeb v oblasti elektrorevizí dle §9 vyhl. č. 50/1978 Sb.

Provádíme komplexní prohlídkou, kontrolou a revizi veškerých elektrický zařízení zejména z pohledu bezpečnosti, na zařízení s napětím do 1 kV střídavého nebo 1,5 kV stejnosměrného proudu. 

  • Revize elektroinstalací (vestavěné rozvaděče, stavební rozvaděče, elektro rozvody
    apod.)
  • Revize k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvody)
  • Revize strojů (frézy, soustruhy, stojanové vrtačky, pily, kompresory, lisy, apod.)
  • Revize ručního nářadí ( vrtačky, hoblíky, brusky, čerpadla, pily, apod.)
  • Revize elektrických spotřebičů třídy E pro administrativní činnosti. (tiskárny, PC, apod.)
  • Revize v prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů, par a prachů dle ČSN. EN 60079-17