Bezpečnost práce

Bezpečnost práce

 • Vypracování, přepracování, údržba povinné dokumentace BOZP.
 • Identifikace a vyhodnocení rizik práce dle Zákoníku práce v platném znění (dále jen „ZP“).
 • Stanovení bezpečnostních opatření.
 • Šetření, evidence, hlášení pracovních úrazů.
 • Kontroly pracovišť, strojů, zařízení z hlediska BOZP.
 • Provádění ročních prověrek BOZP dle ZP.
 • Zastupování klientů při jednání s orgány státního odborného dozoru nad BOZP.
 • Zpracování firemní směrnice pro poskytování OOPP na základě zhodnocení rizik.
 • Zpracování traumatologického plánu.
 • Zpracování registru legislativních požadavků a jeho údržba.
 • Zpracování systému školení ve firmě v odvětvích:
  • vypracování osnov školení o BOZP,
  • školení vedoucích zaměstnanců o BOZP,
  • školení zaměstnanců o BOZP – dle potřeb klienta,
  • školení zaměstnanců – řidičů používajících ke služebním účelům soukromá i služební vozidla,
  • zajištění odborných školení.
   Např. obsluha motorové pily, lešenáři, jeřábníci, vazači, elektrikáři – vyhl. č. 50/78 Sb., strojníci stavebních strojů, obsluha motorových vozíků, svářeči atd.